კოლეჯ "ერქვანის" ბიბლიოთეკა
დღევანდელი თარიღი: 2024 წლის 03.03
ბიბლიოთეკის სამუშაო საათები: M-F 8am-9pm, Sa noon-5pm, Su 1-5pm
ბიბლიოთეკის ტელეფონი: 111-222-3333
საწყისი ცირკულაცია კატალოგიზაცია ადმინისტრატორი ანგარიშები


საწყისი
ლიცენზია
დახმარება


მომხმარებელი:
სახელი:
პაროლი:ელექტრონული კატალოგი | დახმარებაPowered by OpenBiblio version 0.7.1 მონაცემთა ბაზის ვერსია 0.7.1
Copyright © 2002-2012 Dave Stevens, et al.
under the GNU General Public License